Modificări taxe şi scutiri salarii 2021

Impozit pe venit salarii pentru anul 2021:
Pentru anul 2021, cota impozitului pe venit pentru persoane fizice nu se modifică – rămâne 12% din mărimea venitului impozabil.

Modificări fundamentale începînd cu anul 2021:
1. În cota contribuţiei de asigurări sociale (fond social) achitat de Angajator, se va include şi cota de contribuţie individuală (fond pensii) achitată anterior de Angajat. Noile cote de contribuţii de asigurări sociale datorate de Angajatori sunt menţionate în tabelul de mai jos.
2. Asigurarea medicală obligatorie, achitată anterior proporţional de Angajator şi Angajat, începînd cu anul 2021 se va considera achitată în totalitate de Angajat şi va constitui 9%.
Notă: Contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat se reţin la sursa de plată (de Angajator) şi se vireză ulterior la buget în termenul prevăzut de legislaţie (de regulă pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune).

Cota contribuţiei de asigurări sociale (fond social):

Cota contributiei Categoria
24% Pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare
29% Pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare
32% Pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare (*persoanele care activează în condiții speciale de muncă)
39% Pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare (*persoanele care activează în condiții speciale de muncă)
*persoanele care activează în condiții speciale de muncă

1. Personalul navigant:
a) membrii echipajelor aeronavelor şi ale altor aparate de zbor;
b) piloţii instructori;
c) piloţii comandanţi de zbor: conducătorii (locţiitorii lor), inspectorii şi alţi specialişti în serviciul de zbor (activitatea de zbor) ai ministerelor, ai altor autorităţi administrative centrale, ai direcţiilor, asociaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor lor, care posedă certificat de pilot în vigoare şi participă la zboruri în componenţa echipajului aeronavei sau al altui aparat de zbor;
d) paraşutiştii de toate profilurile, salvatorii, precum şi pompierii din detaşamentele de desant de toate profilurile, instructorii din serviciul de pompieri avia, conducătorii subunităţilor de paraşutişti (paraşutişti salvatori, paraşutişti căutători-salvatori), lucrătorii încadraţi şi neîncadraţi în schemă din grupurile de desant-paraşutare, care efectuează salturi cu paraşuta sau coborîri (urcări) cu instalaţii speciale de coborîre (urcare) din elicoptere aflate în regim de zbor la o înălţime de cel puţin 10 metri;
e) însoţitorii de bord.

2. Personalul care efectuează dirijarea traficului aerian.

3. Personalul tehnic aeronautic:
a) tehnicienii (mecanicii, motoriştii) de aviaţie de toate profilurile;
b) maiştrii de toate profilurile;
c) inginerii de toate profilurile;
d) şefii de secţii, schimburi, sectoare, servicii, grupuri de deservire tehnică a aeronavelor şi a altor aparate de zbor.

 
Scutiri valabile pentru anul 2021:
Doar persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360.000 lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 Cod Fiscal, au dreptul la o scutire personală în sumă de 25.200 lei pe an.

Tip scutire Suma anuala MDL Suma lunara MDL
Scutirea personala 25200 2100
Scutirea personala majorata 30000 2500
Scutirea acordata sotiei (sotului) – Anulată! 11280 940
Scutirea acordata sotiei (sotului) majorata 18900 1575
Scutirea pentru pers. intretinute cu except. pers. cu dizabilitati in urma unei afectiuni congenitale sau din copilarie 4500 375
Scutirea pentru pers. intretinute cu dizabilitati in urma unei afectiuni congenitale sau din copilarie 18900 1575

> Cuantumul salariului mediu lunar pe economie 2021 – 8716 lei